TEST FOR HIV OG HEPATITIS B og C I ALMEN PRAKSIS
Formålet med projektet er at øge opmærksomheden på, og diagnosticeringen af, HIV, hepatitis B (HBV) og hepatitis C (HCV) i almen praksis. Projektet udføres af CHIP - en separat forskningsenhed ved Rigshospitalets Klinik for Infektionsmedicin og Københavns universitet.