Our mission

CHIP produces internationally recognised research aimed at people with affected immune systems on how best to improve their health and extend life.

Read more

News

Vacant position: Senior Biostatistician to support clinical research studies in Infectious Diseases

We are looking for a full‐time biostatistician with strong epidemiological skills and an interest in infectious disease research to support on-going research studies at Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections (CHIP), Rigshospitalet – University of Copenhagen.

Find out more and apply before 18th of August here.
 

Udbud om tjenesteydelser

CHIP søger hjælp til hjemmesideopdatering, oversættelser og eventkoordinering mv. Opgaver, krav, mv er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet:

Tilbud må max må fylde 3 A-4 sider og skal indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers tidligere erfaring med løsning af lignende opgaver, fleksibilitet og tilgængelighed i perioden, samt eventuelt opfyldelse af andre kriterier. Forventet timepris uden moms skal angives.  

Tilbud sendes per e-mail til Anne Raahauge (anne.raahauge@regionh.dk) senest den 26. juli 2024 kl. 09.59.
 

Projects and Collaborations